EIT Health Investors Forum

EIT Health Investors’ Forum Warsaw organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego skupia wiodące startupy fundusze VC, dając niezwykłą okazję do nawiązania kontaktów i wymiany poglądów wśród graczy w ochronie zdrowia.

Wydarzenie dostarcza uczestnikom najnowsze spostrzeżenia i dane branżowe, debatę równorzędną na wysokim poziomie oraz możliwości nawiązywania relacji w środowisku niekomercyjnym.

EIT Health Investors Forum to wydarzenie, na którym spotkają się przedsiębiorcy, przedstawiciele branży, inwestorzy, menedżerowie programów i przedstawiciele EIT Health, jest idealną przestrzenią dla start-upów do walidacji swoich innowacji dziedzinie zdrowia.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania.

Wydział posiada przyznane akredytacje („trzy korony„): AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) oraz EQUIS (European Quality Improvement System), które są przez świat biznesu i nauki rozumiane jako potwierdzenie najwyższego standardu edukacji na uczelniach biznesowych.

Nasi Partnerzy

Koronę akredytacyjną posiada jedynie 110 uczelni spośród ok. 15 000 wszystkich biznesowych szkół wyższych na świecie, co stanowi tylko ok. 1%. Tym samym, Wydział Zarządzania znajduje się w elitarnym gronie międzynarodowych uczelni, które gwarantują swoim studentom najwyższy poziom edukacji w tym samym standardzie.

EIT Health to największa organizacja działająca w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej w ramach utworzonego przez Unię Europejską – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponad 150 wiodących firm, uczelni wyższych, centrów badawczo-rozwojowych z całej Europy rozwija wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w ramach systemów opieki zdrowotnej.

Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startup-om i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów.

W Polsce w ramach partnerstwa, EIT Health współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Politechniką Łódzką.